Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vastaa

Torstai 3.6.2021 klo 18:13 - Merja

Tässä alla vastineeni, joka julkaistiin Jämsän Seudun verkkopalvelussa 1.6.2021.

Kaupunginvaltuutettu Pekka Laaksonen arvosteli Jämsän Seudun verkkopalveluun 31.5.2021 ilmestyneessä mielipidekirjoituksessaan toimintaani puheenjohtajana kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 osin totuuden vastaisesti.

Kaupunginvaltuusto on käyttänyt sähköistä kokousjärjestelmää koko tämän valtuustokauden eli 1.6.2017 alkaen. Puheenvuorot on pyydetty kokousjärjestelmän kautta vuoden 2018 alusta alkaen, joten käytänteen pitäisi olla tuttua kaikille valtuutetuille. Kuitenkin valtuutettu Paakkanen (vas) onnistui laittamaan puheenvuoropyynnön väärän pykälän kohdalle vielä toukokuussa 2021. Koska puheenvuoropyyntöjä ei enää näkynyt Laajan hyvinvointikertomuksen kohdalla järjestelmässä ja olin jo päättänyt keskustelun, niin en enää myöntänyt Paakkasen suullisesti ilmoittamaa puheenvuoropyyntöä. Tämä tapahtui vain kerran viime kokouksen aikana.

Kuntalain 102§ mukaan ”Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa.” Jotta kokoukset menisivät sujuvasti eteenpäin, on luotu tietyt ohjeet mm. siihen miten puheenvuorot pyydetään ja miten vastaesitykset kirjataan. Näitä ohjeita tulisi kaikkien noudattaa, ja puheenjohtajana minulla on velvollisuus pitää järjestyksestä huolta.

Lisäksi Kuntalain 102§ toisen momentin mukaan ”Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan.” Valtuutettu Niittymaa (ps) aloitti puheenvuoron kerraten 27.5.2019 valtuuston kokouksen tapahtumia. Tämän tunnisti useampikin valtuutettu (mm. Esko Järvenpää (ps) Facebook-kirjoituksessaan 31.5.2021). Niittymaan puheenvuoro ei mitenkään liittynyt pykälässä käsiteltävään asiaan eli Tilapäisen valiokunnan loppuraporttiin (kaupunginhallituksen luottamukseen liittyen). Sähköisessä kokouksessa oiva keino puheenvuoron keskeyttämiseksi on mikrofonin mykistys. Minua on kehotettu tähän useammankin kerran ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun sitä tapaa käytin valtuuston kokousta johtaessani. Valtuutettu Niittymaa sitten jatkoi puheenvuoroaan pysyen pykälään liittyvässä asiassa minun keskeytykseni jälkeen.

Jämsän kaupungin hallintosäännössä 110 § on säädetty puheenvuorojen pituudesta kaupunginvaltuuston kokouksissa. ”Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää enintään 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 3 minuuttia.” Valtuutettu Kataja (ps) ylitti ryhmäpuheenvuorossaan tämän 10 minuutin ajan, vaikka häntä varoitin noin 15 s ennen ajan päättymistä. Mykistin hänen mikrofoninsa ajan tultua täyteen.

Olen tarkistanut tilapäisen valiokunnan puheenjohtajan, valtuutettu Suosaaren (kesk) puheenvuoron sisällön ja voin todeta, että hän siteerasi puheenvuorossaan sekä tilapäisen valiokunnan julkista loppuraporttia että Jämsän Seudun verkkosivulla 19.5.2021 ollutta toimitettua juttua.

EU-tasolla säädetty saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö sitoo myös Jämsän kaupunkia. Viranomaisen eli Jämsän kaupungin verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää noudattaa saavutettavuusvaatimuksia 23. syyskuuta 2020 alkaen. Tällä hetkellä Jämsän kaupungilla ei ole resursseja tekstittää valtuuston kokouksia, joten siksi ne joudutaan poistamaan verkkosivuilta. Onhan se tietysti arvokysymys haluaako kaupunginvaltuusto laittaa lisää resursseja tekstitykseen vaiko mieluummin Jämsän kaupungin asukkaiden palveluihin.

Merja Lahtinen, kesk

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaupunginvaltuusto, kuntalaki, kokous