Oma puhe valtuuston kokouksen aluksi 21.6.2021

Tiistai 22.6.2021 klo 14:30 - Merja

Arvon valtuutetut, viranhaltijat, YouTube katsojat ja –kuuntelijat,

Tänään on pian päättyvän valtuustokauden viimeinen kaupunginvaltuuston kokous. Haluan kiittää teitä, joille tämä on viimeinen kokous kaupunginvaltuutettuna. Kiitos siitä panoksesta, jonka olette Jämsän eteen tehneet. Onnea myös uudelleen valituille sekä uusille valtuutetuille. Tässä vuosien saatossa on tullut tutuksi se tosiasia, että yhteisiä asioita ei hoideta rahan takia, vaan rakkaudesta lajiin. Lämmin kiitos myös viranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä.

Tämä valtuustokausi alkoi sähköisen kokousjärjestelmän opettelulla lukemalla esityslistoja tietokoneen ruudulta paperipinojen sijaan. Alkuun puheenvuorot pyydettiin normaalisti kättä nostamalla ja äänestykset suoritettiin perinteisesti nimenhuudolla. Jo ensimmäisen syksyn jälkeen, tarkalleen 5.3.2018 kokouksessa puheenvuorot pyydettiin ensimmäistä kertaa sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Samana vuonna otettiin käyttöön myös sähköinen äänestäminen. Se on nopeuttanut äänestämisiä melkoisesti. Samoin vastaesitykset on kirjattu järjestelmään juuri sellaisina kuin pitääkin. Aivan kaikilta se ei vielä kolmen vuoden harjoittelunkaan jälkeen ole sujunut ongelmitta.

Olen saanut olla puheenjohtajana kaikissa 23 kokouksessa mitä meillä on tällä valtuustokaudella tähän mennessä ollut. Tämä kokous tulee olemaan se 24. Yhden kokouksen olen vetänyt omasta pirtistä oman koronakaranteenin takia ja muissa kokouksissa olen ollut aina samassa tilassa kokouksen sihteerin kanssa. Olen saanut kehuja ja positiivista palautetta tavasta vetää kokouksia, lehmän hermoistani sekä tekniikan hallitsemisesta. Omasta mielestänikin olen onnistunut. Jokaiselle valtuutetulle pitää antaa puheenvuoro kokouksessa, vaikka tietäisin hänen toistavan samaa asiaa kuin edellisetkin puhujat. Välillä on hyvä muistaa se kysymys, että mitä lisäarvoa juuri se oma puheenvuoro tuo päätettävissä olevaan asiaan. Toisten kunnioittaminen ja hyvät käytöstavat pitäisi olla itsestään selviä kaupunginvaltuuston kokouksissa valtuutettujen keskuudessa.

Useampaan kertaan tällä valtuustokaudella olen kuullut lauseen: ”Meiltä puuttuu poliittinen johtajuus”. Mitä on poliittinen johtajuus? Poliittisia johtajia kunnassa ovat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. He omalla toiminnallaan vaikuttavat kunnan avoimeen ja vuorovaikutukselliseen toimintakulttuuriin ja luottamuksen ilmapiiriin.

Hyvälle poliittiselle johtajalle löytää netin syövereistä useampiakin ominaisuuksia: rehellisyys, myötätunto, korkea moraali, suoraselkäisyys, itseluottamus, joustavuus, hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ym.

Omaamalla edellä lueteltuja ominaisuuksia, monien muiden ominaisuuksien ja taitojen lisäksi, kykenee poliittinen johtaja kunnioittamaan erilaisia näkemyksiä, analysoimaan ongelmia sekä löytämään niihin parhaat mahdolliset ratkaisut. Nämä ratkaisut eivät välttämättä perustu niinkään puolueuskollisuuteen, vaan ratkaisuja tehdessään johtaja ottaa erityisesti huomioon ne asiat, jotka ovat tärkeitä hänen johtamalleen yhteisölle, olkoon sitten kyseessä kunta, kuntayhteisö tai valtio.

Poliittisen johtajuuden voi yhtäältä nähdä selkeänä poliittisena vastuunottona, ideologisina linjauksina ja strategisena roolina ja toisaalta joissain tilanteissa myös strategisuuden puutteena tai tapauskohtaisena päätöksentekotapana.

Minun tapanani ei ole ollut asioiden jääräpäinen vieminen johonkin suuntaan päätöksentekoa ajatellen. Päätöksenteko vaatii kuitenkin sitä yhteistä keskustelua, josta sitten löydetään ne kompromissit. Monet asiat vaikuttavat siltä, että ne tuodaan valtuustolle valmiiksi päätettyinä. Jo ensimmäisellä valtuustokaudellani noin 12 vuotta sitten huomasin, että todellinen vaikuttaminen asioihin onnistuu parhaiten lautakuntatasolla. Lautakunnat ovat ns. asiantuntijalautakuntia, joissa on paras osaaminen kyseisen hallinnonalan asioihin. Kaupunginvaltuuston päätettävinä onkin useimmiten niitä isoja linjauksia eikä niitä lillukan varsia. Toisaalta vaaditaan keskustelua, mutta silti joillain on taipumus lukita oma näkökantansa jo ennen kuin keskustelu on alkanut ja valmistellut taustatiedot kaikkien käytössä.

Jos kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla on valtaa, niin on myöskin vastuuta. Vaikka voisin olettaa, että aikuiset osaisivat käyttäytyä toisiaan kohtaan hyvin, niin toisinaan yhdessä hyväksymämme eettiset ohjeet ovat unohtuneet ja minä olen joutunut olemaan se ikävä henkilö, joka muistuttaa niiden noudattamisesta ja joka joutuu turvautumaan kuntalain pykäliin, jotta asiat saadaan oikenemaan. Jotta en olisi yksinvaltias, tehtäviä on jaettu. Ja kun tehtäviä on jaettu esimerkiksi valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvoteltavaksi, tulee heidän kantaa vastuunsa mm. siitä, että viesti menee omissa porukoissa perille.

Kukaan meistä ei ole täydellinen, en minäkään. Välillä minusta kuitenkin tuntuu siltä, että minun sanomisistani etsimällä etsitään niitä virheitä ja yhdessä päätettyjä ikäviä asioita laitetaan minun syykseni, vaikka minä olen vain se viestintuoja, joka joutuu asian sanomaan ääneen tai kirjoittamaan sen julkisesti asemani mukaisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä edellisen kaupunginjohtajan eroon johtanut aloite. Kirjoitin someen sen mitä ryhmäpuheenjohtajat päättivät. Se ei todellakaan ollut minun oma päätökseni kenelle aloitteesta kerrottiin ja kenelle ei. Silti saan kuulla asiasta sen saman tarinan edelleen, jossa minun suuhuni laitetaan ne sanat, joita en ole sanonut. Hyvänä vertauksena luotettavuudesta kertoo se, että luotettavalle henkilölle uskallat antaa kotisi avaimet. Voisitko juuri sinä valtuutettu antaa kotiavaimesi kenelle tahansa toiselle tässä samassa valtuustossa istuvalle?

Voin jakaa tämän kahdeksan vuotta eli kaksi kautta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kahtia. En suinkaan puoliksi, vaan 6+2. Ensimmäiset kuusi vuotta sain toimia Jämsän parhaaksi hyvällä mielellä. Viimeiset kaksi vuotta olen enemmänkin ollut kuin syytettyjen penkillä odottamassa, että milloin minusta tehdään seuraava rienaava video youtubeen tai milloin saan seuraavat syytökset niskaani asiasta, joka ei ole ollut yksin minun päätettävissäni. Mustamaalaus minua kohtaan on ollut jatkuvaa. Kun yhden kerran puolustaudut omalla nimellä, niin syyttäviä sormia on vastassa ainakin kymmenen nimimerkin takaa uudestaan. Siltikään en tunnista itseäni niistä syytöksistä, joita minua kohtaan esitetään.

Kyllä se vahvinkin taipuu sellaisen mustamaalauksen edessä, oli sitten kyseessä nimimerkki tai julkinen kirjoitus tai video. En yhtään ihmettele miksi politiikan eli yhteisten asioiden kiinnostavuus on laimentunut kuntalaisten keskuudessa. Kuka kumma haluaa julkiseksi sylkykupiksi valtuuston puheenjohtajana, kun mukavampaakin elämää voisi elää. Ja seuraavaksi joku sanoisi, että kyllä julkisessa asemassa olevan henkilön pitää kestää enemmän. Pitää paikkansa, mutta kuinka paljon enemmän? Minne ovat kadonneet inhimillisyys, toisten kunnioitus ja hyvät käytöstavat?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mustamaalaus, kokous, päätöksenteko

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vastaa

Torstai 3.6.2021 klo 18:13 - Merja

Tässä alla vastineeni, joka julkaistiin Jämsän Seudun verkkopalvelussa 1.6.2021.

Kaupunginvaltuutettu Pekka Laaksonen arvosteli Jämsän Seudun verkkopalveluun 31.5.2021 ilmestyneessä mielipidekirjoituksessaan toimintaani puheenjohtajana kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 osin totuuden vastaisesti.

Kaupunginvaltuusto on käyttänyt sähköistä kokousjärjestelmää koko tämän valtuustokauden eli 1.6.2017 alkaen. Puheenvuorot on pyydetty kokousjärjestelmän kautta vuoden 2018 alusta alkaen, joten käytänteen pitäisi olla tuttua kaikille valtuutetuille. Kuitenkin valtuutettu Paakkanen (vas) onnistui laittamaan puheenvuoropyynnön väärän pykälän kohdalle vielä toukokuussa 2021. Koska puheenvuoropyyntöjä ei enää näkynyt Laajan hyvinvointikertomuksen kohdalla järjestelmässä ja olin jo päättänyt keskustelun, niin en enää myöntänyt Paakkasen suullisesti ilmoittamaa puheenvuoropyyntöä. Tämä tapahtui vain kerran viime kokouksen aikana.

Kuntalain 102§ mukaan ”Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa.” Jotta kokoukset menisivät sujuvasti eteenpäin, on luotu tietyt ohjeet mm. siihen miten puheenvuorot pyydetään ja miten vastaesitykset kirjataan. Näitä ohjeita tulisi kaikkien noudattaa, ja puheenjohtajana minulla on velvollisuus pitää järjestyksestä huolta.

Lisäksi Kuntalain 102§ toisen momentin mukaan ”Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan.” Valtuutettu Niittymaa (ps) aloitti puheenvuoron kerraten 27.5.2019 valtuuston kokouksen tapahtumia. Tämän tunnisti useampikin valtuutettu (mm. Esko Järvenpää (ps) Facebook-kirjoituksessaan 31.5.2021). Niittymaan puheenvuoro ei mitenkään liittynyt pykälässä käsiteltävään asiaan eli Tilapäisen valiokunnan loppuraporttiin (kaupunginhallituksen luottamukseen liittyen). Sähköisessä kokouksessa oiva keino puheenvuoron keskeyttämiseksi on mikrofonin mykistys. Minua on kehotettu tähän useammankin kerran ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun sitä tapaa käytin valtuuston kokousta johtaessani. Valtuutettu Niittymaa sitten jatkoi puheenvuoroaan pysyen pykälään liittyvässä asiassa minun keskeytykseni jälkeen.

Jämsän kaupungin hallintosäännössä 110 § on säädetty puheenvuorojen pituudesta kaupunginvaltuuston kokouksissa. ”Kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää enintään 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 3 minuuttia.” Valtuutettu Kataja (ps) ylitti ryhmäpuheenvuorossaan tämän 10 minuutin ajan, vaikka häntä varoitin noin 15 s ennen ajan päättymistä. Mykistin hänen mikrofoninsa ajan tultua täyteen.

Olen tarkistanut tilapäisen valiokunnan puheenjohtajan, valtuutettu Suosaaren (kesk) puheenvuoron sisällön ja voin todeta, että hän siteerasi puheenvuorossaan sekä tilapäisen valiokunnan julkista loppuraporttia että Jämsän Seudun verkkosivulla 19.5.2021 ollutta toimitettua juttua.

EU-tasolla säädetty saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö sitoo myös Jämsän kaupunkia. Viranomaisen eli Jämsän kaupungin verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää noudattaa saavutettavuusvaatimuksia 23. syyskuuta 2020 alkaen. Tällä hetkellä Jämsän kaupungilla ei ole resursseja tekstittää valtuuston kokouksia, joten siksi ne joudutaan poistamaan verkkosivuilta. Onhan se tietysti arvokysymys haluaako kaupunginvaltuusto laittaa lisää resursseja tekstitykseen vaiko mieluummin Jämsän kaupungin asukkaiden palveluihin.

Merja Lahtinen, kesk

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaupunginvaltuusto, kuntalaki, kokous