Kaupungin johto

Maanantai 5.4.2021 klo 20:04 - Merja

Edellisen tekstini jälkeen onkin ehtinyt tapahtua paljon.

Kaupunginjohtaja jäi pitkälle virkavapaalle ja virkavapaan syyksi hän itse ilmoitti uupumuksen. Kaupunginjohtaja aloitti Jämsässä 1.1.2020 ja vajaan 15 kuukauden jälkeen hän jää virkavapaalle. Ulkoisia paineita on viimeisen vuoden aikana aiheuttaneet korona ja Kaipola. Koronan osalta on täytynyt tehdä tiettyjä viranomaispäätöksiä esimerkiksi kaupungin liikuntatilojen suhteen. Kaupunginhallitus on delegoinut näiden asioiden päätäntävallan kaupunginjohtajalle. Delegointi on ollut oikea, koska kaupunginjohtaja pystyy tekemään päätökset paljon sujuvammin kuin kaupunginhallitus, jonka koolle kutsumisessa on omat sääntönsä.

Ulkoisten paineiden lisäksi kaupunginjohtajalle on tullut myös sisäistä painetta luottamushenkilöiden toimesta. Kaupunginjohtaja vastaa kuitenkin kaupungin operatiivisesta johdosta. Kaupunginjohtajan lisäksi hallintojohtaja on jäänyt pitkälle virkavapaalle. Jotta enempää pidempiä virkavapaita ei tulisi, kaupunginhallitus päätti viime kokouksessaan 29.3.2021 esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista kaupunginhallituksen eron myöntämiseksi. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Tässä työssä ei olla onnistuttu niin hyvin kuin pitäisi, koska kaupungin työtekijät eivät tunne oloaan turvalliseksi.

Tässä suora lainaus kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Potin mielipidekirjoituksesta Jämsän Seutuun:

"Lopullinen niitti oli kuitenkin ammattijärjestöjen yhteinen kannanotto, jonka viesti oli karua luettavaa:

”Me Jämsän kaupungin ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, jotka edustamme työntekijöitä ja viranhaltijoita, vaadimme, että työnantajan on työsuojelun ja –turvallisuuden nimissä kyseisten lakien velvoittamana tehtävä kaikki ne päätökset ja käytännön toimet, joilla turvataan kaupungin työntekijöiden ja viranhaltijoiden työkyky, terveys ja toimintakyky.

Jokaisen työntekijän ja viranhaltijan on voitava tehdä työhönsä ja virkaansa kuuluvat tehtävät niin, että kukaan ei joudu minkäänlaisen epäasiallisen kohtelun, uhkailun, ynnä muun sellaisen kohteeksi.

Lisäksi on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että työn kuormittavuus on kohtuullista.

Työnantajan on päätettävä, mitä asiantilan korjaamiseksi tehdään ja millä keinoin suunnitelmat pannaan käytännössä täytäntöön.”"

Olen keskustellut asiasta paljonkin pääasiassa puheenjohtajiston kanssa. Alunperin valtuustokauden piti vaihtua 1.6.2021. Olinkin maaliskuun alussa vielä sitä mieltä, että odotellaan tämä valtuustokausi loppuun, kun luottamushenkilöt vaihtuvat jonkin verran joka tapauksessa, jos se sitten helpottaisi. MUTTA toisin kävi. Valtuustokausi vaihtuu vasta 1.8.2021, kaksi johtavaa viranhaltijaa jäi virkavapaalle ja ammattijärjestöt laativat kannanoton. Jotain on pakko tehdä ja tämä oli se ratkaisu, jolla ehkä saadaan muutoksia aikaan.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu to 8.4.2021 päättämään perustetaanko tilapäinen valiokunta vai ei tutkimaan kaupunginhallituksen eronpyyntöä tarkemmin. Perustaminen vaatii valtuuston yksinkertaisen enemmistön.Jos enemmistöä ei tule, niin asian käsittely loppuu siihen.

Jos tilapäinen valiokunta perustetaan, niin se tutkii asian ja esittää sitten huhtikuun lopussa tai toukokuussa kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että onko kaupunginhallitukselle myönnettävä ero vai ei. Valtuusto päättää kaupungihallituksen erosta yksinkertaisella enemmistöllä.

On sanottu, että Jämsän mainekuva kärsii tästä episodista. Mainekuva on jo kärsinyt, koska esimerkiksi Jämsän kaupungin elinvoimatoimialalle ei ole hakijoita avoimiin virkoihin, koska juuri siihen toimialaan on kohdistunut epäasiallinen käytös luottamushenkilöiden toimesta. Tämäkin viesti kiirii asiantuntijoiden ja mahdollisten hakijoiden keskuudessa. Harmillista.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaupunginjohtaja, kaupunginhallitus